GIFING „LONGER LIFE“ PAKET

16 dana / 15 noći
Cena: 88.875,00 dinara po osobi

PAKET PODRAZUMEVA:

  • Smeštaj na bazi punog pansiona u trajanju od 16 dana / 15 noći;