potpećka pećina Potpećka pećina je spomenik prirode koji se nalazi na tridesetak kilometara od Kluba Satelit. Pećina je oblika potkovice i visine oko 50 metara, pa se ubraja u monumentalna dela prirode koja se retko viđaju. Pećina spada u pećine izvorskog tipa, jer su je izgradile vode ponornice koje potom izlaze iz pećine i prave reku Petnicu. Arheološkim istraživanjima u Potpećkoj pećini su pronađeni predmeti iz perioda neolita: keramičke posude, kremensko oruđe, obrađene kosti životinja. Potpećka pećina ima svojstvo prirodnog dobra i zaštićena je kao takva. Uz pratnju obučenih vodiča moguće je obilaziti pećinu. Stene u pećini su masivne i beličaste boje sa naslagama bigra. Svi dostupni delovi Potpećke pećine su bogate takozvanim pećinskim nakitom, koji se inače retko viđa u kraškim pećinama.