Politika privatnosti

Ko smo mi


SATELIT RESORT DOO, Bačijska 3, 31315 Zlatibor, office@satelit.rs, +381 31 841 188 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

SATELIT RESORT DOO prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja

Svrha obrade i pravni osnov


SATELIT RESORT DOO koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

SATELIT RESORT DOO podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Zaključenje ili izvršenje ugovora

Korisnici podataka


 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podatakaSATELIT RESORT DOO štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

SATELIT RESORT DOO čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   u skladu sa zakonom

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje


SATELIT RESORT DOO ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU


SATELIT RESORT DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije


SATELIT RESORT DOO ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem SATELIT RESORT DOO na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon marketing@satelit.rs, +381 62 265 831

Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.